12/04/2016 Drupal 8. Primeres impressions

En aquest post, mostrarem les primeres impressions després d'instalar per primer cop un Drupal 8 amb els mòduls per defecte.


Instal·lació:

El primer que ens trobem després de baixar el codi (versió 8.0.5)  i intentar executar l'instalador son una sèrie d'errors de php no controlats per el Drupal que ens donen una primera sensació de "això no funciona"...

Revisem que el nostre servidor de desenvolupament cumpleix amb els requisits mínims, en especial la versió de PHP, que com a mínim ha de ser 5.5.9., un cop comprovat, intentem seguir amb l'instalador.

Un dels primers passos que ens demana és l'idioma, li posem un idioma diferent que l'anglès i el Drupal intenta baixar-se dels seus servidors els fitxers de traducció automàticament. En el nostre cas, dóna un error que no ens permet continuar:


Notice: Use of undefined constant CURLOPT_TIMEOUT_MS - assumed 'CURLOPT_TIMEOUT_MS' in GuzzleHttp\Handler\CurlFactory->applyHandlerOptions() ...


Abans de perdre més temps canviant la configuració del servidor, optem per provar la instalació en anglès. Veiem una pàgina de resum de compliment de requeriments on aquest cop ens recomana que tinguem instalada extensió OPcache de php, tot i no tenir-la instalada, ens deixa continuar.

Després ens demana la configuració de la base de dades, el Drupal intenta connectar-s'hi i obtenim un altre error, aquest cop de Mysql:

 

Warning: PDO::__construct(): The server requested authentication method unknown to the client [mysql_old_password]

 

Canviem de servidor Mysql per agilitzar el procès i aquest segon cop si que connecta, comença el procés d'instalació, i en uns minuts ja tenim el Drupal 8 instalat, mostrant-nos un formulari gairebé idèntic al de Drupal 7, per a posar el nom del lloc, crear usuari administrador, zona horària, etc.

Conclusions: Esperem que en futures versions puleixin una mica més la comprovació de requeriments, ja que hem hagut d'anar configurant el servidor a mida que anàvem trobant errors no controlats per l'instalador.

 

 

 

Novetats als mòduls i temes del nucli

El primer que ens trobem desprès de la instalació, és que el tema per defecte al frontal és el Bartik i al backoffice ve activat per defecte el Seven, això si, aquest cop tots dos responsius.

Anem a la pàgina de mòduls (ara en lloc de posar-hi "Modules" hi posa "Extend") i fent un primer cop d'ull, veiem que algunes funcionalitats de mòduls principals com System o Menu, s'han modularitzat, per exemple, ara trobem mòduls com Automated cron, Custom menu links o Custom blocks

Citem breument altres mòduls que ens criden l'atenció dins de l'apartat Core (nucli) que no ens sonaven al Drupal 7:

 • Breakpoint: Ve activat per defecte, segons la descripció, és per definir punts de responsivitat, és a dir, crear grups de media querys o alguna cosa similar, relacionades amb la maquetació responsiva.
 • CKEditor: On en D7 teniem el Wysiwyg (Sigles de: "what you see is what you get") i el combinavem amb el Tinymce (o altres editors), aqui per defecte vé el Ckeditor directament, al core i activat per defecte. 
 • Configuration manager: Manejar canvis de configuracions, pinta bé. Sembla que pots exportar i importar configuracions en format YAML, segurament tot un encert per paliar la lacra que suposava sincronitzar configuracions entre llocs en Drupal 7.
 • Internal Page Cache / Internal Dynamic Page cache: Mòduls independents per a posar en memòria cau (cache),  pàgines per usuaris anònims i pàgines per usuaris logats respectivament.
 • Quick edit: Editar contingut in-situ (cal veure si es direfent als menus contextuals que ja teniem a d7)
 • Responsive image: Format d'imatge i mapping de breakpoints per mostrar imatges amb html i el tag picture.
 • Text editor: Funcionalitat que ens aportava el WYSIWYG, ara al nucli.
 • Tour: Proveeix de tours guiats, haurem de veure de què es tracta.
 • Views: Ara les views estan al core!
 • Contact: Al Drupal 7 ja hi havia per a crear un formulari de contacte, però al Drupal 8 pots crear-ne els que vulguis, amb gestió dels camps, sembla que és el substitut del Webform, ara integrat al core.

A banda dels mòduls core, hi ha un apartat que hi diu "CORE (EXPERIMENTAL)", i conté els mòduls següents:

 • Inline Form errors
 • Migrate
 • Migrate Drupal

Els migrate semblen interessants per a migrar de drupals anteriors al 8.

 

 

Multiidioma:

Ara hi ha diversos mòduls al core per al multiidioma, desactivats per defecte.

 • Configuration translation
 • Content translation
 • Interface translation
 • LanguageWebservices:

Un nou apartat dedicat a la integració amb altres plataformes...

 • HAL 
 • HTTP Basic Authentication
 • RESTful Web Services
 • Serialization

 

 

Primer cop d'ull al backend

Fem un breu resum del que hem anat trobant a mida que ens hem anat movent per el backoffice:

Apartat ContentOn abans teniem un llistat de contingut i pestanya de comentaris, ara tenim un llistat de fitxers, amb filtres per nom, mime type i status (Temporary/Permanent)

Creació de nodesPantalla molt similar al que trobavem amb d7, però amb les vertical tabs a la dreta. Curiòs que veiem el "Promoted to front page", "Sticky at top of lists", però no veiem el checkbox de "Published". El checkbox de published ara està integrat en el botó de guardar, que ara és un botó desplegable amb les opcions "Save and unpublish" / "Save and keep published" 

Gestió de blocksLa gestió de blocks ha canviat bastant la interfície però sembla que te funcionalitat igual o molt similar a d7.

Tipus de contingutIgual que en Drupal 7 pero pots gestionar els formularis d'edició (Prou form_alter per amagar camps!!) . S'introdueix el concepte de "form modes".

Views: Ara al core, està bé perquè porta activada per defecte una view de admin/content, amb filtres, customitzable. Per la resta, les views es gestionen exactament igual, cap canvi aqui.

ConfiguracióEn general molt similar a d7, excepte l'apartat de filesystem, ara podem especificar al settings.php la ruta on es guardaran els fitxers, ja no serà obligatori que estiguin a sites/default/files

Permisos: Mirem l'apartat de permisos i malauradament segueix igual, tots els permisos en una pantalla i un scroll etern...

Reports: Hi ha un nou report que et mostra els camps (fields) que existeixen i els camps que son utilitzats a les views, això pot ser útil a l'hora de mantenir els tipus de contingut

 

En posts posteriors anirem aprofundint sobre les nostres experiències amb aquesta nova versió major de Drupal.