07/03/2016 Per què triar Drupal? Avantatges sobre altres plataformes

Comparativa entre Drupal i altres gestors de continguts més utilitzats.

A Avellana Digital, malgrat podem tenir diverses preferències sobre els gestors de continguts (CMS) i podem ser experts en algun d’ells, creiem que és essencial saber i fer saber a la nostra comunitat perquè i quan hauríem d’utilitzar Drupal a un desenvolupament.

Hi ha molts gestors de continguts de codi obert, els més coneguts - o amb major comunitat al darrera- són Wordpress, Joomla i Drupal.

A grans trets trobem que:

 • Són gestors de continguts (CMS) de codi obert.

 • El llenguatge de programació és PHP.

 • Aquests CMS són modulars i estan composats per:

  • Un nucli i mòduls per funcionalitats i gestió de continguts.

  • Catàlegs de mòduls, aplicacions o pluguins per personalitzar les funcionalitats del gestor de continguts.

  • Templates o temes.

De Drupal podem destacar

El nucli de Drupal conté característiques bàsiques comunes als sistemes de gestió de continguts. Aquests inclouen el registre de l'usuari i manteniment de comptes, la gestió de menús, canals RSS, taxonomia, la personalització de disseny de pàgina, i l'administració del sistema.

Drupal ofereix una sofisticada interfície de programació d'aplicacions per als desenvolupadors, la instal·lació bàsica del lloc web i l'administració del marc requereix cap coneixement de programació.

Drupal funciona en qualsevol plataforma informàtica que suporta tant un servidor web capaç d'executar PHP i una base de dades per emmagatzemar contingut i configuració.

La qüestió és, quina tecnologia hem de fer servir pel nostre projecte? Quin tipus de projecte és a les teves mans?

Dintre de la nostra experiència amb el llenguatge PHP i els diferents gestors de continguts, en funció del tipus de projecte a desenvolupar, podem escollir el tipus de tecnologia en funció de les necessitats finals que pot tenir un client.

Hi ha persones que prenen la decisió d’un gestor de continguts o un altre en funció de la popularitat d’una plataforma. És important saber cap a quin tipus de projecte i perfil està enfocada cada una de les plataformes.

Wordpress i Joomla. Perfils i tipus de projecte

Wordpress i Joomla són dues de les plataformes dirigides a que un usuari, sense ser expert en programació, però que tingui un domini fluid d’internet i de les tecnologies més bàsiques en quant al gestor de continguts. Podríem anomenar aquest usuari com a “site-builder”.

Qualsevol projecte es pot desenvolupar amb aquests gestors de continguts però, l’estil de projecte que engloba, és un projecte corporatiu, sense massa complexitat en les funcionalitats de la navegació (mòduls específics). Podriem dir que Wordpress i Joomla són CMS que han creat programadors per “site-builders” que, sense massa experiència, puguin crear i gestionar una web de manera senzilla, però sense gaire complexitat.

Aquests dos gestors de continguts  venen amb moltes més funcionalitats “pre-fabricades” però que no es poden modificar de manera senzilla i adaptar-les al nostre projecte. Molt més fàcils d’instal·lar i amb més funcionalitats incloses de inici però amb poques possibilitats de modificacions funcionals i modulars.

Drupal: perfils i tipus de projecte

Drupal està enfocat a un perfil de desenvolupament, expert en tecnologia PHP, un gestor de continguts que necessita d’aquest perfil. El tipus de projecte que va més de la mà d’aquest gestor de continguts és un projecte amb funcionalitats més a mida, amb una estructura més sòlida i escalable de cara al futur del projecte. Una instal·lació bàsica de Drupal no inclou tantes funcionalitats estàndards incloses; la filosofia es instal·lar un nucli tecnològic molt estable i penjar sobre aquest diversos mòduls amb les funcionalitats necessàries al projecte web.

Fora de ser un handicap, si el nostre projecte contempla funcionalitats molt específiques, amb Drupal es poden perfilar tots els detalls de qualsevol necessitats. Els mòdul de Drupal són molt més granulars. Per exemple, si vull desenvolupar un catàleg de productes, haurem d’incloure diferents mòduls per: la pujada d’imatges, la generació dels diferents camps, altres vistes de productes, etc. Per tant, la plasticitat que ens permet al desenvolupament és totalment diferent a la d’altres plataformes.

Algunes webs desenvolupades en Drupal són:

 • Grans companyies com: | Ubuntu | IKEA
 • Diaris: | The Economist
 • Televisions: | MTV
 • Governs: | La Casa Blanca | Ayuntamiento de Londres | Senado de Nueva York | Casa Real Bélgica
 • Organitzacions: | Unicef
 • Centres d’educació: | Universidad de Jersey
 • Museus: | Louvre

Comunitat Drupal

A partir d'abril de 2015, la comunitat Drupal ha proporcionat més de 31.000 mòduls de tercers. Aquestes mòduls alterar i ampliar les capacitats bàsiques, el comportament i l'aparença d'un lloc de Drupal.

La comunitat Drupal comprèn més d'un milió de membres (a partir d'octubre de 2013) i 31.000 desenvolupadors (al febrer de 2014).


Font: https://www.drupal.org/node/2133153

Autor de la imatge: Morten.dk