Bloc sobre programació i desenvolupament en Drupal

12/04/2016 Drupal 8. Primeres impressions

En aquest post, mostrarem les primeres impressions després d'instalar per primer cop un Drupal 8 amb els mòduls per defecte.Instal·lació:El primer que ens trobem després de baixar el codi (versió 8.0.5)  i intentar executar l'instalador son una sèrie d'errors de php no controlats per el Drupal que ens donen una primera sensació de "això no funciona"...Revisem que el nostre servidor de desenvolupament cumpleix amb els requisits...

07/03/2016 Per què triar Drupal? Avantatges sobre altres plataformes

Comparativa entre Drupal i altres gestors de continguts més utilitzats.A Avellana Digital, malgrat podem tenir diverses preferències sobre els gestors de continguts (CMS) i podem ser experts en algun d’ells, creiem que és essencial saber i fer saber a la nostra comunitat perquè i quan hauríem d’utilitzar Drupal a un desenvolupament.Hi ha molts gestors de continguts de codi obert, els més coneguts - o amb major comunitat al darrera...

Formulari de cerca


Categories